Pusdienu kārba 1300ml 11313622PF

[ LV ]

Pusdienu kārba – plastmasas pusdienu kārba ar plastmasas vāku un elastīgu siksnu drošākam vāka stiprinājumam. Pusdienu kārba sastāv no 2 nodalījumiem. Liels apakšējais nodalījums. Augšējais nodalījums ir pietiekami liels, lai tajā ievietotu maizi vai ēdamrīkus. Iekļauts arī mazs nodalījums mērcei vai riekstiem. Izturīga. Nesatur bisfenolu-A (BPA). Ražotāja 2 gadu garantija. Tilpums 1300ml.

Materiāls: polipropilēna (PP) plastmasa, termplastiska elastomēra (TPE*) plastmasa
Izmērs: 22.5x17x9cm
Garums: 22.5cm; Platums: 17cm; Augstums: 9cm
*TPE jeb termoplastiskie elastomēri, ko dažkārt dēvē par termoplastiskām gumijām, ir kopolimēru klase vai fizisks polimēru (parasti plastmasas un gumijas) maisījums, kas sastāv no materiāliem ar termoplastiskām un elastomēriskām īpašībām. Lai gan lielākā daļa elastomēru ir termoreaktīvi, termoplastu ir salīdzinoši viegli izmantot ražošanā, piemēram, iesmidzinot. Termoplastiskajiem elastomēriem ir priekšrocības, kas raksturīgas gan gumijas materiāliem, gan plastmasas materiāliem. Termoplastisko elastomēru izmantošanas priekšrocība ir spēja stiept līdz mērenam pagarinājumam un atgriezties gandrīz sākotnējā formā, radot ilgāku kalpošanas laiku un labāku fizisko diapazonu nekā citiem materiāliem. Galvenā atšķirība starp termoreaktīvajiem elastomēriem un termoplastiskajiem elastomēriem ir šķērssavienojuma veids to struktūrās. Faktiski šķērssavienojums ir būtisks strukturāls faktors, kas piešķir augstas elastības īpašības.

[ EN ]

Lunchbox – plastic lunchbox with plastic lid and comes with an elastic band closure, keeping the lid securely in place when on the go. Lunchbox consists of 2compartments. Large main compartment. The top compartment offers space for bread or cutlery. Includes a small compartment for dressing or nuts. Sturdy. BPA free. Manufacturer 2 years warranty. Capacity 1300ml.

Material: polypropylene (PP) plastic, thermoplastic elastomer (TPE*) plastic
Size: 22.5x17x9cm
Lenght: 22.5cm; Width: 17cm; Height: 9cm
*TPE or Thermoplastic elastomers, sometimes referred to as thermoplastic rubbers, are a class of copolymers or a physical mix of polymers (usually a plastic and a rubber) that consist of materials with both thermoplastic and elastomeric properties. While most elastomers are thermosets, thermoplastics are in contrast relatively easy to use in manufacturing, for example, by injection moulding. Thermoplastic elastomers show advantages typical of both rubbery materials and plastic materials. The benefit of using thermoplastic elastomers is the ability to stretch to moderate elongations and return to its near original shape creating a longer life and better physical range than other materials. The principal difference between thermoset elastomers and thermoplastic elastomers is the type of cross-linking bond in their structures. In fact, crosslinking is a critical structural factor which imparts high elastic properties.

Nosūtīt pieprasījumu